โครงการเพื่อสังคม ที่ได้รับการสนับสนุนสื่ออินฟลูเอนเซอร์

ยินดีกับทั้ง 3 ภาคี ที่มาร่วมสร้างกระบวนการสื่อสาร ผ่านโครงการดีๆ เพื่อสังคม

iSEyou

สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand)

พี่อิ่มท้องน้องอิ่มด้วย

มูลนิธิยุวพัฒน์

70 วันมหัศจรรย์ของฉัน

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

โครงการจากภาคีเครือข่ายเพื่อสังคมที่เข้าร่วมกิจกรรม

ขอขอบคุณทุกภาคีเครือข่ายเพื่อสังคม ที่มาร่วมแบ่งปันโครงการดีๆ กับเรา

Giving is contagious ความดีแพร่เชื้อได้

Socialgiver

Cheevamitr Knowledge & Service Platfrom (LINE APP) for all Thais

ชีวามิตร

TaC (Together against Corruption) Team Anti - Corruption

สำนักงาน ป.ป.ช.

โครงการ คู่ปาท่องโก๋ ผู้สูงอายุ+นักเรียน เพื่อการพัฒนาด้านรายได้ และความมั่นคงทางอาหารของผู้สูงอายุในชนบทอย่างยั่งยืน

โรงเรียนมีชัยพันฒนา, มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ

ทุนการศึกษา

มูลนิธิยุวพัฒน์

ร้านปันกัน

มูลนิธิยุวพัฒน์

พัฒนาไมโครไซต์สำหรับสื่อสารและตรวจสอบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ Intergrated chid center active learning project (ICAP)

ICAP

ร้อยพลังการศึกษา

ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ

สบายดี

บริษัท โอเพ่น ดรีม

สวนป่าใจดี

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์