โครงการเพื่อสังคม ที่ได้รับการสนับสนุนสื่ออินฟลูเอนเซอร์

ยินดีกับทั้ง 6 ภาคี ที่มาร่วมสร้างกระบวนการสื่อสาร ผ่านโครงการดีๆ เพื่อสังคม

Dots Coffee

Dots Impact Co.,Ltd.

insKru Collection 2023 : แมวมอง in School

บริษัท อินสครู จำกัด

Local Heroes Funds

Local Alike Company Limited

Money Genius ปลดหนี้
4 ภาค

บริษัท อัจฉริยะศึกษาวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

โรงเรียนจิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน

หัวใจมีหู (สร้างพื้นที่ปลอดภัย สร้างพื้นที่รับฟังด้วยใจ)

แอพพลิเคชันสติ

โครงการจากภาคีเครือข่ายเพื่อสังคมที่เข้าร่วมกิจกรรม

ขอขอบคุณทุกภาคีเครือข่ายเพื่อสังคม ที่มาร่วมแบ่งปันโครงการดีๆ กับเรา

การฟื้นฟูดูแลต้นไม้ใหญ่ทรงคุณค่าโดยรุกขกรอาชีพ

มูลนิธิรักษ์ไม้ใหญ่
(Big Trees Project)

Be PSY You

Be PSY You

ลูกฉันต้องได้กินข้าวเช้า

โครงการ FOOD FOR GOOD
(มูลนิธิยุวพัฒน์)

U-Report

UNICEF THAILAND

Parliament Watch

WeVis

โครงการร้านปันกัน

ถนนปันกัน

"..Change Journey.." Everyone Everywhere We can Change and Share

ณ สมดุลย์ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนาสมดุลชีวิตองค์รวม

โครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่า มีวนา

บริษัท มีวนา จำกัด

นักสื่อสารคนพิการสร้างสุข

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

Sponsor An Elephant เป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ให้ช้าง ที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรสุจริตไทย

สุจริตไทย

โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านการพัฒนาคน โดยใช้การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นฐาน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)

โครงการยังฝัน (YOUNGFUN)

Youngfun Co., Ltd.

S2S Selected : Personalized Food อาหารเพื่อคุณที่คุณรักและตัวคุณเอง

บริษัท ซีด ทู ซัสเทน จำกัด (Social Enterprise) และศูนย์การเรียนรู้ SEEDs 2 SUSTAIN สุราษฎร์ธานี