โครงการเพื่อสังคม ที่ได้รับการสนับสนุนสื่ออินฟลูเอนเซอร์

ยินดีกับทั้ง 7 ภาคี ที่มาร่วมสร้างกระบวนการสื่อสาร ผ่านโครงการดีๆ เพื่อสังคม

Dao Ethical Gifts

Dao Ethical Gifts

ต้องแฉ MustShare แคมเปญ สังคมยกมือ (PutOurHandUp)

Hand Social Enterprise

Hmong Cyber Season 5

Hmong Cyber (Social Enterprise)

Saturday School

Saturday School Foundation

Change Journey

ณ สมดุลย์ฯ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนาสมดุลชีวิตองค์รวม

โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Fellowship Program)

Teach For Thailand Foundation

No Tree No Breath No life

มูลนิธิรักษ์ไม้ใหญ่

โครงการจากภาคีเครือข่ายเพื่อสังคมที่เข้าร่วมกิจกรรม

ขอขอบคุณทุกภาคีเครือข่ายเพื่อสังคม ที่มาร่วมแบ่งปันโครงการดีๆ กับเรา

Learn to Earn เรียนรู้ เพื่ออยู่รอด

SCG Foundation

S2S Selected : อาหารเพื่อคนที่คุณรักและตัวคุณเอง

SEEDs 2 SUSTAIN Co.,Ltd. (Social Enterprise)

Creating a Space for change

The Fort

ป่าจิ๋วในเมือง (Tiny Forest)

The Next Forest

ช่วยเด็กไทยตามหา ‘อาชีพที่ใช่ ชีวิตที่ชอบ’

a-chieve และร้อยพลังการศึกษา

Limited Education เพื่อโครงการร้อยพลังการศึกษา

โครงการร้อยพลังสร้างสังคมดี มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”

Eco Farm DD

บริษัท คนกล้าคืนถิ่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

Local Gastronomy Tourism

บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด

Money Genius On Tour

บริษัท อัจฉริยะศึกษา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

Youth In Charge

แพลตฟอร์ม Youth In Charge ภายใต้บริษัท อิน เดอะ ลีด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

โครงการเต็มใจ

มูลนิธิดั่งพ่อสอน

GoldenZone Network

มูลนิธิดุลนิมิต

โครงการทุนการศึกษา

มูลนิธิยุวพัฒน์

Life Changing Program

มูลนิธิเลิร์น โดย เลิร์น คอร์ปอเรชั่น

กองทุนเวลาเพื่อสังคม

มูลนิธิสถาบันการประกอบการเพื่อสังคม

โครงการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการดักขยะต้นทาง เพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยภูมิปัญญา วัฒนธรรมในท้องถิ่น แบบเศรษฐกิจ BCG

วิสาหกิจทุ่งเศรษฐีขอนแก่น

ศาสตร์ ศิลป์ ดิน สยาม

ศิลป์พิพัฒน์ ศูนย์ส่งเสริม และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาโดย มูลนิธิดั่งพ่อสอน

ม้านั่งมีหู

สถาบันวิชาการเพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพจิต (TIMS)