โครงการเพื่อสังคม ที่ได้รับการสนับสนุนสื่ออินฟลูเอนเซอร์

ยินดีกับทั้ง 6 ภาคี ที่มาร่วมสร้างกระบวนการสื่อสาร ผ่านโครงการดีๆ เพื่อสังคม

Eco Farm DD

บริษัท คนกล้าคืนถิ่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

#LimitedEducation

ร้อยพลังการศึกษา โดยร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ

ระดมทุนซื้อ - บริจาคถ้วยอนามัย : Wear Your Freedom

ยังฝัน (YoungFun)

ทุนเปลี่ยนชีวิต ปี 3 คอร์สเรียนพลิกชีวิต พิชิตมหาวิทยาลัย

มูลนิธิเลิร์น

ปันของรักส่งน้องเรียนออนไลน์

ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์

Tree for All

รีคอฟ ประเทศไทย (RECOFTC)

โครงการจากภาคีเครือข่ายเพื่อสังคมที่เข้าร่วมกิจกรรม

ขอขอบคุณทุกภาคีเครือข่ายเพื่อสังคม ที่มาร่วมแบ่งปันโครงการดีๆ กับเรา

7th Socialgiver Birthday ฉลอง 7 ปี ทำดีช่วยสัตว์ป่า

Socialgiver

ชุดศิลปะดูแลใจ

ART for Cancer by Ireal

Fight to Alive กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยา

มูลนิธิมะเร็งโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย Thailand Blood Cancer Foundation

Cloud Food Bank

Scholars of Sustenance Foundation มูลนิธิพิทักษ์อาหาร (ประเทศไทย)

No More Nostalgia In School Lunch

Food For Good

Playground around Me

Saturday School Foundation

REFresh Farm

Host International Thailand

#Rights4All

Fortify Fight Rights

SATI App

บริษัท สติแอพ จำกัด

ธรรมธุรกิจ

ธรรมธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคม

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการภาคธุรกิจชุมชน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

แคมเปญ กิน ปลูก ป่า: โครงการฟื้นฟูป่าชายเลน โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

"โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและรายได้สำหรับผู้สูงอายุ โดยร่วมกับนักเรียนและเยาวชน"

โรงเรียนมีชัยพัฒนา

The Fort: A Space for Change

THE FORT

ต้องแฉ (Must Share)

HAND Social Enterprise

ตอนเด็กอยากเป็น...
โตมาไหงเป็น...

KHANA Research Curator

พานิทานกลับบ้าน

โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ICAP)